פרשת השבוע

פרשת ויקהל, "וכל אישה חכמת לב בידיה טוו"

פרשת "ויקהל" הינה הפרשה השלישית שעוסקת במשכן וכליו, אם כי הפעם מזווית הביצוע עצמו. נושא ההתנדבות של העם למתן התרומה בולט מאוד בפרשתנו. הפסוק שמעביר את המסר באופן הטוב ביותר הינו פסוק כב' "ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז" ובהמשך בפסוק כה' "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה וכו׳".

"כי תישא", קוצר רוח ועבודה זרה

במרכז הפרשה עומד באופן טבעי וברור חטא העגל על הרקע בו הוא קורה ועל השלכותיו לדורות. כל הפרשנים עוסקים בשאלה המתבקשת איך קרתה הנפילה הגדולה הזו??

פרשת תצווה, נר תמיד- אנרגיה חיובית

פרשת תצווה הינה המשך טבעי וישר לפרשת תרומה, ועוסקת בתחילת מימוש העבודה במשכן שאך זה הוקם. בתחילת הפרשה מצווה הקב״ה על משה שלשה ציוויים קונקרטיים האחד ״ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית כתית למאור להעלות נר תמיד״(כז׳ כ׳). השני עוסק בהעברת הכהונה ממשה לאהרון וזרעו, והשלישי עוסק בתפירת בגדי הכהונה של אהרון […]

פרשת "תרומה", ממשכן למקדש

פרשת "תרומה" מתחילה בתרומות ישראל השונות למעשה המשכן, ומיד לאחד הפסוקים שלטעמי הינו מהחשובים ביותר בתורה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"(כה' ח'). על פי רש"י ורוב המפרשים, כל פרשת בנין המקדש/ משכן, ניתנה לישראל ביום הכיפורים לאחר החטא של עגל הזהב. ביום הכיפורים כיפר הקב"ה לישראל על חטא העגל, ובו ביום ניתנה פרשת בנית המשכן. […]

פרשת "משפטים", שקרים שוחד ופסקי דין

בהמשך ישיר למתן תורה בהר סיני, עוברת התורה מיד לפירוט ההלכות והנורמות החברתיות. לכאורה היה ניתן להניח שהפרשה תתחיל בדינים שבין האדם למקום, אולם התורה בוחרת להתחיל דווקא בנורמות ובנושאים שבין אדם לחברו, וגם שם להתחיל מדיני עבד. הפרק הראשון עוסק במצב בו יש יחסים משפטיים בין בני אדם. גניבה, נזק, עבדות ועוד. החלק השני […]

פרשת יתרו, דרושים: אנשי חיל

פרשת יתרו עוסקת באירוע מכונן בחייו של עם ישראל – קבלת עשרת הדברות. אך לפניו מתקיים ביקורו של יתרו במחנה ישראל. פחות מחודשיים עברו מאז יציאת מצרים אך החדשות מתפשטות מהר בעולם. עם העבדים הקרוי ישראל נבחר על ידי אלוהים חדש ולא מוכר שהשמיד את פרעה וחילו ששלטו באימפריה החזקה בעולם, והוציא את ישראל ממצרים. […]

פרשת בשלח, שיאים בחיי העם

פרשת בשלח עוסקת באחד השיאים המרכזיים בחייו האמונים של עם ישראל, נס קריעת ים סוף ובעקבותיו שירת הים. באותה פרשה, קיים שיא נוסף והוא מלחמת ישראל בעמלק. בין שיאי גאות אלו, משובצים איי שפל רבים. רצון לחזור מצריימה, הרצון למים, ללחם ולבשר (למרות המקנה הרב שהיה להם). המשותף בין כל נקודות שפל אלו הינו הטרוניה […]

פרשת בא, עוד רגע עם

פרשת "בא" עוסקת בשלוש המכות האחרונות: ארבה, חושך, מכת בכורות, וביציאה הפיסית ממצרים והמנטאלית מהעבדות. בשבוע שעבר עסקנו בתהליך החינוכי שמיושם בעשר המכות. דיברנו על כך שיש פה תהליך כפול, מחד תהליך הפנמה אצל פרעה כי ה׳ הוא האלוהים, וכי עם ישראל הוא העם הנבחר, ומאידך תהליך הפנמה קשה יותר בקרב עם ישראל כי עליו […]

מכות מצרים – נוק אאוט או תהליך חינוכי

פרשת וארא עוסקת בתהליך ההיסטורי והניסי של מכות מצרים, והכשרת הלבבות ליציאת עם ישראל ממצרים. הכשרת הלבבות אצל המצרים ולא פחות מכך הכשרת הלבבות אצל בני ישראל. בפרק ז׳ פורסת התורה את המטרה ואת השיטה: להודיע למצרים את גדלות ה׳, ולהוציא פיסית את בני ישראל, וגם השיטה לביצוע באותות, במכות ושפטים ותוך הקשיית לב פרעה. […]

פרשת שמות, נסיך מצרים

פרשת שמות מתחילה עם מסר ברור מאד לגבי ״גלגולה של גלות״. ישנן שני סוגי גלויות, זו שהעם מתגלגל אליה לאחר חורבן מקדש, נפילת המלוכה ואז הגליה מכורח לניכר.  ויש גלות שמתחילה הפוך. בהתחלה המשפחה מקובלת וקרובה למלכות, לאחר מכן מתרבים וצוברים נכסים בכל מצרים, ואז קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף ומשתנים כללי […]

קבלה

מוגש בברכה  ע"י
יצחק אהרון, איש קבלה ראש מרכז "חכמה" כותב ומרצה סודות הקבלה לקביעת תורים לייעוץ 03-9220784 www.kabalah.co.il " 

הראשון בגלגל המזלות

ימי החורף הקרים מפנים מקומם לקרני שמש חמימות המפציעות מבעד לענני גשם אחרונים. תכלת השמים מרמזת על בוא האביב והצומח מוריק בשלל גווניו. תשוקת החיים פועמת בלב וממתינה בכמיהה רבה לימים חדשים שיביאו איתם בשורות טובות של תקופה חדשה. והנה חודש ניסן בא להתארח ופותח את לוח השנה העברית ככתוב "ראשון הוא לכם לחודשי השנה" וכל התחלה היא בבחינת פריצה והתחדשות ולכן מזל החודש  הוא "טלה": צעיר, נמרץ ורענן. בקבלה נאמר, כי שנים עשר המזלות, הם כנגד שנים עשר השבטים. חודש ניסן שייך לשבט יהודה "שבט המלוכה". החודש נקרא "חודש האביב" כמובא בתורה "היום אתם יוצאים בחודש האביב" (שמות יג, ד). ראש החודשים מרומז בשם "אביב" ואותיות אביב הן צירוף אב + י"ב חודשים. דהיינו ראש לכל חודשי השנה. מציין את עונת השנה שבה מבשילה התבואה עת הטבע מתרענן בכוחות חדשים

קרא עוד ←

עד דלא ידע

בין כל החגים והמועדים שבריטואל החיים היהודיים מצטיין חג הפורים כחג של משתה ושמחה. בחגים כמו פסח וסוכות מצווה האדם לשמוח "ושמחת בחגך", שמחה מוגבלת ומפוכחת שאינה נמתחת עד לקצה- "בשמחה" מצויות אותיות "מחשבה", ואכן לדעת חז"ל שמחה ללא מחשבה היא הוללות. אך בפורים השמחה חייבת לבקוע מבין קירות הלב ולטשטש את גבולות הדעת השופטת […]

קרא עוד ←

מזל דגים בקבלה

חודש אדר הוא החודש השנים עשר והאחרון בגלגל המזלות ומשכך הוא בעל תכונות ומאפיינים ייחודיים. כל זאת משום היותו "הקרון האחרון ברכבת המזלות". מזל החודש הוא דגים והקבלה משייכת מזל זה לאדר וליסוד המים. יצחק אהרון מלמד על המאפיינים והתכונות הייחודיות של מזל דגים

קרא עוד ←

תקשור

התקשור, שנתפס לעיתים כטרנד מודרני הוא לאמתו של דבר תופעה אוניברסאלית המופיעה בכל התרבויות כבר מאז ימי העולם העתיק. שיאה של התופעה היה בתקופה הפגאנית פוליתאיסטית הקדומה שאז הוא היווה אמצעי תקשורת מרכזי עם האלים השונים. עת החלה בשורת המונותיאיזם להתפשט בעולם הפך היחס לתקשור לאמביוולנטי. כל דת טענה שמסרים המגיעים מפיה יש בהם אמת […]

קרא עוד ←

אשת חיל

טקס הפרשת חלה הנהוג בקהילות ישראל הפך בשנים האחרונות לטרנד מסורתי-מודרני. לצד השמחה וההתעלות הרוחנית הנפלאה שהוא מביא אתו בכוחו אף להעניק סגולות וישועות רבות למבקשי זיווג, פריון, פרנסה ועוד

קרא עוד ←

האדם הוא עץ השדה

חכמת הקבלה מלמדת כי ט"ו בשבט בא לסמל את תחילת ההתפתחות הרוחנית בלב האדם. היא ממשילה את האדם לעץ הנטוע עמוק באדמה וראשו בשמים. יצחק אהרון עורך סדר ט"ו בשבט ומלמד על חגיגת המקובלים של צפת העתיקה

קרא עוד ←

הכניסה אסורה

המושג "קבלה מעשית"  מוכר לרבים כתחום מוצנע וסגור הנועד לבעלי סוד בלבד. הוא מבטא עולם מסוכן, אפל ומסתורי של כשפים רוחות ומאגיה האומנם? במאמר זה ננסה לעמוד על טיבה של הקבלה המעשית באופן שיובן למעיין בנאמר מבלי להיכנס לעולם המושגים , הצרופים והקודים שבתורת הסוד שממילא לא יאמרו להדיוט מאומה. אז בגלישה איטית אל העבר […]

קרא עוד ←

נא להתנהג בהתאם

"המתגאה רואה את עצמו נעלה מסביבתו ומתנהל בחשיבות עצמית מופרזת. כאשר תחושת הערך העצמי של האדם אינה עומדת בקנה אחד עם הערך שמייחסים לו רוב האנשים סביבו, ובמיוחד כשתחושת הערך העצמי הופכת לדמיונית ומנותקת מן המציאות והמחזיק בה מטשטש את הגבולות שבין אמת ובין תחושת החשיבות העצמית, הגאווה הופכת ליהירות"   כל אדם בר דעת […]

קרא עוד ←

7 בום

כידוע מבין כל המספרים כולם מייחסת היהדות למספר 7 מקום מרכזי ביהדות. האם זהו מקרה או שמא יש לו משמעות מעבר להיותו מסמל מידות וכמויות. יובן כי לנושא המדובר קיימות דוגמאות ומשמעויות רבות אך לצורך המחשת הרעיון הכללי נסתפק בדברים הבאים  על מנת להדגיש את ייחודו של המספר הטיפולוגי הזה. כאמור, המספר שבע הינו הדומיננטי […]

קרא עוד ←

את שלי ואני שלך

כלל החוקים,הגלויים והנסתרים, הפועלים בין גבר ואישה לצורך יצירת אהבה וזיווג ראוי מובאים בקבלה הקדושה בדרך של הצפנות, עשר הספירות ומסע לתוך נפש האדם ובכך מגדירים מהי אהבת אמת על כל משמעויותיה: אהבה כבוד מיניות נאמנות והתמסרות. האהבה היא נשגבת מבינתו של האדם ומושרשת עמוק בחכמת הלב. היא משולה לאינסוף של צבעים וגוונים וכשם שאין שני […]

קרא עוד ←